Вас вітає ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту"

Правила прийому

13 травня 2014 - Адміністратор

 

                   


  

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти та науки Рівненської ОДА

                      

 

 П. КОРЖЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Здолбунівське

вище професійне училище

залізничного транспорту»

 

        Р. ШЕВЧУК

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

 

до Державного навчального закладу

 

 

«Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»

 

 

 

І. Загальна частина

1.1. Ці правила є обов'язковими для Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту». 

1.2. До Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», за наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення – регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

 1.6.    Прийом громадян понад державне замовлення – регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених  наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, затверджуються директором ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійної (професійно-технічної) освіти, обласної державної адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 

 

Машиніст тепловоза. Слюсар з ремонту рухомого складу.

 

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Помічник машиніста тепловоза. Слюсар з ремонту рухомого складу - 3 розряд.

Строк навчання – 1,5 року.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік вступників – від 17 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда з фізики, співбесіда з історії України.

Дата та час проведення вступних випробувань – 12.08.2019р, 9-00.

 

 

Машиніст електровоза. Слюсар з ремонту рухомого складу.

 

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Помічник машиніста електровоза. Слюсар з ремонту рухомого складу - 3 розряд.

Строк навчання – 1,5 року.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік вступників – від 17 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда з фізики, співбесіда з історії України.

Дата та час проведення вступних випробувань – 13.08.2019р, 9-00.

 

 

Провідник пасажирського вагона.

 

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Провідник пасажирського вагона.

Строк навчання – 1 рік.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік вступників – від 17 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда з фізики, співбесіда з історії України.

Дата та час проведення вступних випробувань – 14.08.2019р, 9-00.

 

 

 

 

Слюсар-ремонтник. Слюсар з ремонту рухомого складу.

 

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта. Слюсар з ремонту рухомого складу - 4 розряд.

Строк навчання – 3 роки.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік вступників – від 15 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова - диктант, математика – усно.

Система оцінювання – дванадцяти бальна.

Дата та час проведення вступних випробувань – 15.08.2019р, 9-00 - Українська мова, 14-00 – Математика.

 

 

 

 

 

Оглядач вагонів. Оглядач-ремонтник вагонів. Складач поїздів.

 

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Оглядач вагонів – 4 розряд. Оглядач-ремонтник вагонів – 4 розряд. Складач поїздів – 3 розряд.

Строк навчання – 3 року.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік вступників – від 15 років.

Стать – чоловіча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда з фізики, співбесіда з історії України.

Дата та час проведення вступних випробувань – 16.08.2019р, 9-00.

 

 

Опоряджувальник будівельний.

 

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта. Опоряджувальник будівельний.

Строк навчання – 3 роки.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ ступінь.

Вік вступників – від 15 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова - диктант, математика – усно.

Система оцінювання – дванадцяти бальна.

Дата та час проведення вступних випробувань – 19.08.2019р, 9-00 - Українська мова, 14-00 – Математика.

 

 

Перукар (перукар-модельєр) Манікюрник.

 

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяги прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта. Перукар– 1 класу. Манікюрник - 2 розряду. Перукар-модельєр (ІІІ ступінь навчання).

Строк навчання – 3,3 роки.

Форма та ступінь навчання – денна, ІІ - ІІІ ступінь.

Вік вступників – від 17 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова - диктант, математика – усно.

Система оцінювання – дванадцяти бальна.

Дата та час проведення вступних випробувань – 20.08.2019р, 9-00 - Українська мова, 14-00 – Математика.

 

Медичний огляд, вступники які поступають на професії залізничного транспорту, проходять в медичних установах які підпорядковані Львівській залізниці.

Результати та зарахування оголошуються в день проведення вступних випробувань. Прийом на навчання проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.

Вступники, які мають однаковий конкурсний бал зараховуються з урахуванням середнього балу документа про освіту.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови приймальної комісії у 3-денний термін після оголошення результатів.

 

 

Порядок роботи приймальної комісії

 

Дні тижня

Години роботи

Обідня перерва

 

 Понеділок

 

9-00 – 17-00

 

12-00 – 13-00

 Вівторок

9-00 – 17-00

12-00 – 13-00

 Середа

9-00 – 17-00

12-00 – 13-00

 Четвер

9-00 – 17-00

12-00 – 13-00

 П’ятниця

9-00 – 16-30

12-00 – 12-30

 

За умов навчання всі іногородні учні забезпечуються гуртожитком.

 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).    

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробовувань;

4.2. Вступні випробування проводяться згідно з розкладом   проведення вступних випробувань.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту».

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» здійснюється наказом директора. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Здолбунівський професійний ліцей залізничного транспорту може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правила прийому до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» здійснюється відділом професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

 

     Правила прийому до Державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради протокол №2 від 30.11.2018 року.