Вас вітає ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту"

Урок світової літератури. "Викриття штучності людських почуттів у творі А.П.Чехова «Дама з собачкою»"

27 травня 2014 - Адміністратор

 Тема уроку: Викриття штучності людських почуттів у творі А.П.Чехова «Дама з собачкою».

Мета уроку: проаналізувати сюжетні та стильові ознаки оповідання через призму образу серпанку як організуючого центру уроку;

                      розвивати навички узагальнювати набуті знання про стиль письменника, його світобачення;

                      виховувати високі моральні якості: цілеспрямованість, почуття власної гідності, наполегливість, порядність.

Тип уроку: проблемно-пошуковий.

Ключовий образ уроку: серпанок.

Обладнання: портрет А.П.Чехова, текст оповідання, запис фільму, серпанок,

                       Словник української мови.

Епіграф.                                                       «Найсвятіше для мене – це людське

                                                                        тіло, здоров’я, хист, натхнення, 

                                                                        любов і абсолютна свобода,

                                                                        свобода від  …»

                                                                                                   А.П.Чехов

 

 

                                                  Хід уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Повідомлення теми і мети уроку.

 

Викладач. Як хочеться піднестися над буденністю! Чи близьке вам це постійне очікування наближення до таємниці, що розкриває секрети щастя та сенсу життя? Якщо так, ідіть до А.П.Чехова.Сьогоднішній урок – зустріч з письменником, якого можна назвати ворогом буденності та водночас глибоким знавцем і дослідником цієї грані людського життя. Досліджуючи буденність, він шукав шляхів злету над нею. Побачимо це у його творі «Дама з собачкою».

      Учні записують тему уроку.

n Давайте прочитаємо епіграф до уроку. Які, на вашу думку, слова пропущені в даному вислові письменника? (свобода від сили і брехні)

n З почуттям свободи і легкості асоціюється багато понять. І одна із цих асоціацій – серпанок. Чеховський текст – це зразок досконалості форми, надзвичайно витончена тканина, яку хочеться порівняти з серпанком. (Демонструє зразки серпанку).

n Мета сьогоднішнього уроку – аналіз оповідання «Дама з собачкою»

 

 

за допомогою образу серпанку. В.Маяковський у статті «Два Чехова» зазначив, що кожен безіменний факт письменник може обплутати дивовижною словесною сіткою. Додамо – серпанком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів

 

 

n Давайте звернемось до словника і з’ясуємо, які значення має слово «серпанок».

 

 

n Які асоціативні лінії проглядаються між текстом оповідання і словом «серпанок»? (Стиль письменника легкий і невимушений; Безпосередні паралелі: Гурову здавалося, що мине місяць – і Анна Сергіївна ніби оповиється в пам’яті туманом, схожим на серпанок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.Робота з текстом

 

 

Викладач.Звернімось до поняття «текст». Кожен текст має три рівні змісту:

Перший – буквальний, виразне читання.

Другий – глибше узагальнення, вроховуються ознаки та настрої епохи, робота із символами, деталями та підтекстом.

Третій – максимальне узагальнення, те загальнолюдське, що залишає найбільший слід в душі читача.

n Про що ми дізнаємося на першому рівні тексту?

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Фрагмент фільму №1  (зустріч Гурова і Анни Сергіївни)

 

 Де відбувається дія твору? Якими постають герої до моменту їхнього знайомства?

     Уже на першому рівні тексту  Чехов пропонує читачеві образ пелени, або серпанку, який приховує справжнє життя героїв.

 

 

     «У нього було два життя   …»(Волощук Є.Зарубіжна література. 10 кл. – К.: Світ знань, 2004, -- с.292).

 

 

 

 

Викладач. Звернімось до другого рівня сприйняття твору. Яким ви бачите автора в 1899 році, коли було написане оповідання?  

 

 

 (Ялтинський період життя письменника. З 1898 р. живе на «Білій дачі». Зустріч з пізнім коханням --   актрисою Ольгою Кніппер. У цей час письменник все частіше занурюється у роздуми ).  

 

 

 

 

n Чи великий за обсягом цей твір?

 

 

n Чому, на вашу думку, Чехов обирає стислість, лаконізм ? Які думки письменника щодо лаконізму вам відомі? (Оповідь Чехова завжди лаконічна, на кількох сторінках він умів зобразити всю долю людини, її оточення. «Стислість – сестра таланту»; « Мистецтво писати – це мистецтво скорочувати»).

 

 

 

 

Викладач.На другому рівні змісту важливою умовою для розуміння тексту є вміння знаходити і витлумачувати художні деталі та підтекст.

 

 

         Робота з словником «деталь», «підтекст».

 

 

 

 

 

Викладач. Отож, будемо шукати ці деталі.

    У дослідженні Моїсеїва трапляється  поняття «код двійки»: «Подібно до того, як матерію-тканину тчуть у перетині основи існування, матерія будь-яких текстів свідомості  «наснована» структурами подвоєння».

 -- Знайдіть «код двійки» в оповіданні Чехова.

 -- Знайдіть приклади «подвоєння» епітетів.

Викладач. Чехов великого значення надавав подробицям, деталям, що могли видаватися випадковими, але натякали на щось важливе, суттєве. Іноді вони набувають символічного значення. Яке це значення розкривається у контексті?Давайте з’ясуємо це, спираючись на конкретні приклади з тексту:

1)    лакейський значок;

2)    собачка;

3)    прислівник «раптом».

 

 

--   Які асоціації викликав у вас прислівник «раптом»? (Уявлення про блискавку, кохання, виграш і рух серпанку).

 

 

 

 

--   Коли вперше слово «раптом» з’явилося у тексті? Давайте прослідкуємо за текстом цю деталь.

 

 

            Фрагмент фільму №2 (зустріч у театрі)

 

 -- Чи змінились герої, їх поведінка?

 Викладач.Деталі і підтекст тісно пов’язані між собою.Підтекст – не висловлене прямо в тексті, а ніби те, що випливає з окремих реплік, деталей, ставлення автора до дійових осіб.Власне, це те, що поза серпанком.

-- На які образи-символи ми натрапляємо в тексті? (Собачка, паркан, свічка)

Викладач. Тема асоціацій наближає нас до третього рівня.

-- Чи з’явились у вас асоціації, пов’язані з дотиком до тонкої тканини і сприйняттям тексту оповідання «Дама з собачкою»?

-- Яке значення має сірий колір оповіданні? (сірий паркан, сіра ковдра в готелі, сіре плаття).

Викладач. Сірий колір поєднує в собі чорне і біле. А серпанок – явне і таємне.

Таким було життя головних героїв. Письменник змальовує їх обережно, прозоро, ненав’язливо.

 

 

           Фрагмент фільму №3 (фінал фільму)

 

 

 

 

ІV. Підведення підсумків

 

 

 

 

-- Чи зрозуміли ви, що хотів сказати автор, розгортаючи перед читачем звичайну, на перший погляд, історію стосунків Анни Сергіївни та Дмитра Дмитровича? (На прикладі цих героїв ми бачимо, що кохання може змінити людей, робить їх вищими. Чистішими, людянішими. Закликає жити справжнім життям)

 

 

 

 

-- Чи будуть щасливими, на вашу думку герої твору?

 

 

 

 

 

 

V.Домашнє завдання

 

 

Творче завдання

Фінал оповідання залишається відкритим. Спробуйте його дописати.