Вас вітає ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту"

Завершення семестру в училищі

2 січень 2018 - Адміністратор
Завершення семестру в училищі

   Мета сучасної освіти – створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді. У розв’язанні цього завдання велике значення має навчально-виховна робота та різноманітні форми позакласної роботи в училищі. Від того, наскільки цікавими, різноманітними змістовними є заходи, наскільки активно беруть участь у їх підготовці і проведенні учні та педагоги, залежить успіх кожного окремого заходу.

    Грудень 2017 року в нашому училищі особливо був насичений цікавими заходами та подіями. Проведення предметного тижня є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу до вивчення навчальної дисципліни, стимулювання творчої активності учнів.

   Тиждень природничо-математичних дисциплін, який був представлений цікавими та змістовними заходами, – це, по суті, творчий звіт викладачів методичної комісії природничо-математичних дисциплін під керівництвом Шеменюк Н.В. Висока ефективність тижня залежить, в першу чергу, від творчості та майстерності педагога, його вміння керувати діяльністю учнів, співпрацювати з колегами. Тиждень показав дієву форму організації навчання, виховання, поглиблення рівня знань учнів, сприяння їх розвитку та поширенню світогляду. Створення сприятливих умов для виявлення знань та вмінь учнів у нестандартних ігрових ситуаціях – один із методів, який сприяє тому, що учні дружно включаються у процес навчання та проявляють творчу активність.

   Цікавим та насиченим був урок з електротехніки на тему: «Трансформатор. Передача електроенергії на відстань», який провів Баюн М.М. у групі №9. Мета уроку, а саме, з’ясувати в ході виконання демонстрацій основні режими роботи трансформаторів, формувати технічне мислення учнів, виховувати вміння робити аналіз та вміння узагальнювати інформацію, - була реалізована завдяки наявності чіткого плану уроку та високому професійному рівню викладача.

   27 грудня Слободянюк І.Ф. провів урок з предмета «Автогальма» на тему: «Запобіжні клапани». Учні групи №13 «Монтер колії. Слюсар з ремонту колійних машин і механізмів» на уроці ознайомилися з розміщенням запобіжних клапанів на локомотивах і самохідних колійних машинах, призначенням, будовою та принципом дії запобіжних клапанів. Викладачем на уроці були застосовані інтерактивні форми та методи навчання з використанням мультимедійного проектора, демонстрація натуральних зразків, відеоматеріалу, тощо. Урок пройшов у творчій діловій атмосфері.

    Особливо змістовним і цікавим був відкритий урок з фізичної культури викладача Остап’юка В.О, який продемонстрував чітку організацію та фізичну підготовку учнів, вдале поєднання практичної частини уроку з теоретичною, правильність проведення інструктажу з охорони праці та вимірювання пульсу в учнів.

   На завершення навчального семестру викладачі училища продемонстрували успішне виконання поставлених завдань, а саме, творчий підхід до навчального процесу, розширення й поглиблення знань та умінь учнів з предметів, реалізація на практиці основних принципів особистісно-орієнтованого підходу до навчання. Досягти цього неможливо без відповідного організаційно-методичного забезпечення всього комплексу заходів, чітких планів, прогнозування результатів роботи.